List of products by manufacturer JANTZEN AUDIO

Nhà máy đặt tại Dyrlevvej - DANMARK. Và một nhà máy khác đặt tại Poland.

Thành lập năm 1992. JANTZEN đã khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường Châu Âu và thế giới. Những dòng sản phẩm của Jantzen nổi tiếng có cuộn cảm lá đồng cao cấp, các dòng tụ không phân cực chất lượng cao.

More