List of products by manufacturer JENSEN CAPACITOR

Nhà máy đặt tại Brody - Đan mạch.

Jensen capacitor đã mặt trên thị trường gần 100 năm. Đã khẳng định thương hiệu trên toàn thế giới về tụ điện Audio. Chất âm chi tiết , mộc mạc, trầm ấm của Tụ Jensen không lời nào có thể diễn tả hết. Những người đã từng sử dụng Jensen sẽ không muốn dùng loại nào khác.

More

No products for this manufacturer.